Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEVER

Značenje i porijeklo prezimena SEVER: Odakle potječe?Prezime SEVER je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema nekim istraživanjima, u Hrvatskoj živi preko 2.500 osoba s ovim prezimenom. Prezime