Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEVER CUGLIN

Prezime Sever Cuglin je jedno od čestih prezimena u Hrvatskoj, no malo ljudi zna njegovo pravo značenje i porijeklo. Prema dostupnim podacima, prezime Sever Cuglin potječe iz sjeverozapadne Hrvatske,