Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEVELJ

Značenje i porijeklo prezimena ŠEVELJ: Odakle potječe?Prezime Ševelj jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali to ga ne čini manje značajnim. Ako se i vi zanimate za porijeklo svog prezi