Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠETINC

Prezime Šetinc ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u prošlost. Prema nekim izvorima, Šetinc potječe od imena Štefan, koje je bilo uobičajeno u srednjem vijeku. Prezime se vjerojatno razvilo