Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEŠO

Prezime Šešo je izrazito prisutno u Hercegovini, a njegovo značenje i porijeklo mogu se povezati s tradicionalnom nošnjom i kulturom ovog kraja.U Hercegovini se još uvijek njeguje tradicionalna noš