Prezime ROGINA je jedno od brojnih hrvatskih prezimena koje nije lako pratiti u njihovu povijesnom razvoju. No prema nekim izvorima, prezime ROGINA potječe od imena ROKO, koje je u Dalmaciji i sjevero