Prezime REZO jedno je od mnogih prezimena koja imaju duboko korijenje u hrvatskoj povijesti. Prezime REZO najčešće se povezuje s područjem Dalmacije i Hercegovine te se smatra da su njegovi korijeni n