Prezime MRNJEC prilično je rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima potječe iz Dalmacije i Like. Prezime je nastalo od riječi “mrnjau”, koja je zapravo onomatopeja za zvuk koji proizvodi mačka kada