Prezime MRKŠA jedno je od brojnih prezimena koja su nastala od riječi koje su imale značenje u nekom vremenu i prostoru te su se kasnije pretvorile u prezimena. Prema nekim izvorima, prezime MRKŠA pot