Značenje i porijeklo prezimena MRĐA

Prezime MRĐA jedno je od češćih prezimena u Dalmaciji, posebice u okolici Šibenika, Zadra i Splita. Prezime se sastoji od pet slova te je relativno kratko, no to ne umanjuje njegovu važnost i značenje

Značenje i porijeklo prezimena MRĐA

Prezime MRĐA jedno je od čestih prezimena na području Dalmacije, posebice u okolici grada Šibenika. Iako postoje različite teorije o porijeklu ovog prezimena, najprihvaćenije mišljenje je da potječe o