Značenje i porijeklo prezimena MOZARA: Odakle potječe?

Prezime MOZARA javlja se u nekoliko zemalja svijeta, ali najviše u Južnoj Americi, posebno u Brazilu. Prezime je rijetko u Hrvatskoj i drugim eu