Prezime LAZARUŠIĆ je jedno od onih prezimena koja svoje korijene vuku još iz vremena srednjeg vijeka. Ovo prezime je nastalo od imena Lazar, a dodani sufiks “-ušić” predstavlja umanjenicu. Dakle, prez