Prezime LAPAŠ jedno je od rijetkih prezimena koje se često može pronaći na području hrvatske Istre. No, iako se čini da je prezime LAPAŠ karakteristično za istarsko područje, ono ima glasovitu prošlos