Prezime KRHAČ spada u kategoriju relativno rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Iako nije među najrasprostranjenijim prezimenima u zemlji, KRHAČ je i dalje prisutan u različitim dijelovima Hrvatske.

Porij