Prezime KRESO je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji. Prema nekim izvorima, prezime KRESO potječe od imena Kresimir, koje je bilo vrlo popularno u srednjem vijeku. Međutim, pos