Prezime KREČ je jedno od brojnih prezimena koja potječu iz Hrvatske i koja se danas diljem svijeta nose kao obiteljska imena. Kako bismo razumjeli porijeklo ovog prezimena, prvo se trebamo osvrnuti na