Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOSEC

Značenje i porijeklo prezimena KOSEC: Odakle potječe?Prezime KOSEC jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo već dugo intrigiraju mnoge ljude. Prezime KOSEC potječe