Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOS

Prezime KOS u hrvatskoj genealogiji ima dosta značenja i porijekla. Prezime KOS potječe iz slovenskog jezika, gdje kos znači pticu kosu, koja se može vidjeti u prirodi u gotovo svim dijelovima Europe.