Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KORKUT

Prezime KORKUT ima tursko podrijetlo i u Turskoj se često javlja kao prezime. KORKUT znači "strašan" ili "užasan" na turskom jeziku, a može biti povezano s imenom Korkut Bey, koji je bio jedan od osni