Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KONČAR

Prezime Končar danas je jedno od najpoznatijih u Hrvatskoj. No, koliko zapravo znamo o njegovom značenju i porijeklu?Značenje prezimena Končar dolazi od riječi "konac", što u starohrvatskom jeziku o