Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOMIĆ

Prezime KOMIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, ali se može pronaći i u drugim dijelovima Balkana. Pretpostavlja se da je prezime KOMIĆ nastalo od imena KOM, što u starijim jezici