Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOMEN

Prezime KOMEN vjerojatno je jedno od rjeđe korištenih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak posjeduje svoju povijest i značenje. Prema dostupnim podacima, prezime KOMEN nastalo je na području Istre. Iako ni