Prezime KOLOŠ često se pojavljuje u Hrvatskoj, posebice u Slavoniji, ali i u drugim dijelovima zemlje. Iako nije među najčešćim prezimenima, svakako je zanimljivo iz više razloga. Prvo, naziv KOLOŠ zv