Prezime Kojadin često se susreće u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovo prezime ima slavensko porijeklo i sastoji se od dva dijela: “koja” i “din”. Prema nekim izvorima, “koja” znači “koji” il