Prezime Koić jedno je od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva jer su relativno rijetka, pa se često postavlja pitanje odakle potječe i što znači. Prema dostupnim podacima, prezime Koić ima svoje kor