Prezime Kern pojavljuje se u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i drugim dijelovima Europe. Prema etimološkom tumačenju, prezime Kern potječe od njemačke riječi Korn, što znači žito ili zrno. Prezime Ker