Prezime KERI je relativno rijetko prezime koje se pojavljuje u različitim dijelovima svijeta. Kao i kod većine prezimena, KERI ima svoje značenje i porijeklo koje je zanimljivo istražiti.

Kada se rad