Prezime KEKUŠ je jedno od manje poznatih hrvatskih prezimena, ali iako se ne čuje često, zasigurno ima svoje značenje i porijeklo.

Prema nekim izvorima, prezime KEKUŠ potječe od osobnog imena Keko,