Prezime KEDER nije često u Hrvatskoj, ali je zato poznato u Sloveniji i Mađarskoj. Prezime je nastalo od istoimenog imena. Značenje prezimena KEDER je “briga” ili “tuga”. Iako zvuči tužno, ime i prezi