Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAMBER

Značenje i porijeklo prezimena KAMBER: Odakle potječe?Prezime KAMBER ima svoje korijene u Slavoniji. Prema nekim izvorima, riječ je o starom slavenskom imenu Kambros koje se sastoji od riječi kam, š