Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KALAT

Prezime KALAT jedno je od brojnih prezimena koja potječu iz Hrvatske. Ovo prezime može se naći u različitim dijelovima Hrvatske, ali i u nekim drugim zemljama.Ovo prezime potječe iz riječi "kalat",