Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAIN

Prezime KAIN ima svoje korijene u biblijskoj priči o Kainu i Avelju. U ovoj priči, Kain je stariji brat koji je ubio svojeg mlađeg brata Avelja zbog ljubomore. Ova priča se često koristi kao primjer i