Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAFKA

Prezime KAFKA je jedno od najpoznatijih prezimena u Europi, a vjerojatno i u svijetu. Ovo prezime ima bogatu povijest i zanimljivo podrijetlo. Prezime KAFKA potječe iz Češke Republike, gdje se i dan d