Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JUG

Prezime JUG u Hrvatskoj se nalazi na 88. mjestu po broju nositelja, a po broju prezimena koje u sebi sadrže riječ "jug" nalazi se na drugom mjestu, odmah iza prezimena JUGO. Prezime JUG prvenstveno se