Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FIĆOR

Prezime Fićor jedno je od mnogih prezimena koja su nastala u Hrvatskoj. Ono ima svoje posebno značenje i porijeklo koje seže u daleku prošlost. Značenje prezimena Fićor nije jednostavno odrediti, je

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FIČOR

Prezime Fičor nije često u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekim dijelovima Slavonije i Baranje. Iako nije mnogo rašireno, ovo prezime zasigurno privlači pažnju svojim zvučnim i pomalo neobičnim imen