Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FERIZI

Prezime FERIZI jedno je od mnogih prezimena koja se susreću u Albaniji, Kosovu i drugim dijelovima Balkana. Zanimljivo je kako se ovo prezime može naći u nekoliko varijacija, kao što su Ferizi, Ferizi