Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEKEŽA

Prezime FEKEŽA spada u kategoriju rijetkih prezimena, a njegovo porijeklo i značenje još uvijek nisu potpuno jasni. Prema nekim izvorima, prezime FEKEŽA potječe iz Mađarske, dok drugi tvrde da je podr