Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEJEŠ

Prezime Feješ ima svoje korijene u mađarskoj kulturi i povijesti. Prezime Feješ je vrlo često u Mađarskoj i u susjednim zemljama koje su u prošlosti bile pod mađarskom dominacijom. Prezime Feješ spada