Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEHIR

Prezime FEHIR jedno je od često korištenih prezimena u Turskoj, ali i u drugim zemljama. Ovo ime ima zanimljivu povijest i značenje koje se često dovodi u vezu s turskom riječi "fahir".Prema nekim i