Prezime COMBAJ nije često, ali u nekim dijelovima svijeta može se pronaći. Ovo prezime ima francuske korijene i smatra se da potječe od francuske riječi “combat”, što znači borba ili rat. Prezime COMB