Prezime Čohar jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje je izravno povezano s obradom drveta i šumarstvom. Ime Čohar pojavljuje se u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a prema n