Prezime ČOH jedno je od prepoznatljivih slovenskih prezimena, a posjeduje i zanimljivo značenje koje se može povezati s tradicijom i običajima ovog naroda. Riječ je o prezimenu koje se najviše javlja