Prezime BUAČ ima zanimljivo značenje i porijeklo. Prema nekim teorijama, prezime BUAČ je nastalo od imena Buac, koje se sastoji od dvije riječi Bu i ac. Bu se može povezati s riječju borg, što znači u