Značenje i porijeklo prezimena BROK: Odakle potječe?

Prezime BROK predstavlja jedno od manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj, no ipak je zanimljivo istražiti njegovo značenje i porijeklo. Prema ne