Značenje i porijeklo prezimena BRNIĆ: Odakle potječe?

Prezime Brnić potječe iz Hrvatske, a rijetko se može pronaći u drugim dijelovima svijeta. Smatra se da je nastalo od imena Brno, koje je bilo pop