Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREVIĆ

Prezime Prević je u Hrvatskoj jedno od češćih prezimena, a nosi ga oko 700 obitelji. Prema nekim izvorima, prezime Prević vodi podrijetlo iz mjesta Prevlaka, koje se nalazi na samom jugu Hrvatske, ned