Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VIDO

Prezime VIDO vjerojatno potječe od imena Vid koje je bilo popularno u ranom srednjem vijeku. Ime Vid se sastoji od dvije riječi "vid" i "vidjeti" što znači viditi odnosno vidljivost, pa se može pretpo