Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RASTOVAC

Prezime RASTOVAC ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže daleko u prošlost. Riječ "rastovac" dolazi od glagola "rasti", a označava mjesto gdje se nešto uzdiže ili raste. Prema tome, prezime RAST