Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PUS

Prezime PUS jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ne spada u uobičajena prezimena. Kako bi se otkrilo značenje i porijeklo prezimena PUS, potrebno je ispitati njegove korijene i ostavštinu k