Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PULIN

Prezime PULIN ima zanimljivo značenje i porijeklo. Ovo prezime potječe iz Hrvatske, a često se može pronaći u Istri, Dalmaciji i Kvarneru. Prema nekim izvorima, prezime PULIN dolazi od imena Paulinus,